Firemní prezentace

Organizační výbor nabízí všem zájemcům možnost firemní prezentace za cenu 10 000,- Kč + DPH po dobu konference.

Pro firemní prezentace nabízíme jednoduché a přehledné uspořádání, sestávající z panelu (0,9 x 1,9 m), jednoho odkládacího stolku a 2 židlí ve vstupní hale konference. Součástí firemní prezentace je jednostránková prezentace ve sborníku.


V ceně firemní prezentace není vložné pro osobu, zajišťující prezentaci. Tato osoba se musí zaregistrovat stejně jako ostatní účastníci konference.

Příslušné podklady je nutné dodat nejpozději do 1. 3. 2024.

Objednávky firemní prezentace zasílejte na Vašem standardním objednávkovém formuláři ve formátu PDF (případně MS Word) na e-mail: info@konference-kotle.cz

Partneři