Tématické okruhy konference

Jednání konference je rozděleno do následujících tematických okruhů:

 

Česká energetika, její perspektiva a ekonomické aspekty

Sekci řídí: Ing. V. Kohout

Celostátní koncepce a trendy ve výrobě, distribuci a spotřebě energie, perspektivy a rozvoj podporovaných energetických oblastí. Energetická investiční politika a ekonomické hodnocení investic.

 

Návrhy a realizace elektrárenských  a průmyslových kotlů

Sekci řídí: Ing. M. Enžl

Možnosti výstavby elektrárenských kotlů v ČR a zahraničí, parní kotle s nadkritickými parametry, průmyslové kotle a kotle pro speciální účely.

 

Materiály pro tepelně – energetická zařízení + provozní doagnostika

Sekci řídí: Prof. Ing. J. Purmenský, DrSc.

Žárupevné oceli pro nadkritické parametry, jejich užitné vlastnosti, zkoušení, strukturní stabilita a její degradace vlivem vysokoteplotní expozice. Technologie svařování a vlastnosti svarových spojů, odhady zbytkové životnosti energetických zařízení.

 

Provoz, údržba, měření a servis energetických zařízení

Sekci řídí: Ing. P. Křemínský

Poznatky a provozní zkušenosti z provozu kotlů, informace o jejich modernizaci, výsledky zajímavých provozních měření, nové poznatky v údržbě kotlů a prodlužování jejich životnosti.


Zařízení pro energetické využití odpadů a alternativních paliv

Sekci řídí: Prof. Ing. J. Hyžík, Ph.D.


Stav přípravy projektů energetického využívání odpadů v ČR. Financování projektů energetického využívání odpadů a zkušenosti se získáváním podpory v rámci EU.


 

Zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie


Sekci řídí: Prof. Ing. S. Veselý, CSc.


Teplárenské systémy s parními i spalovacími turbínami, kogenerační a trigenerační jednotky všech typů, kogenerace při využívání obnovitelných zdrojů energie. Problematika podpory KVET.