Obecné informace

Zaměření a cíl konference

Konference se bude zabývat problematikou výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogenerace, problematikou jejich materiálů pro vysoké parametry a řešením spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů. Odborníci z výrobních i  dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé budou mít možnost představit široké odborné veřejnosti výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu kotlů, jejich diagnostiky a údržby. Část konference bude věnována i novým poznatkům v oblasti energetických zařízení, navazujících na kotelní agregáty, zejména parní turbíny, paroplynové zdroje a spalovací turbíny, případně i další moderní způsoby využívání primárních energií. Poté, co Česká republika zásadně změnila postoj k energetickému využívání odpadu, které nyní podporuje, očekáváme v sekci, určené pro zařízení spaloven odpadů a otázky životního prostředí zajímavé a aktuální informace. Zajímavá jistě bude i příležitost k setkání s řadou významných osobností, kolegů a známých.

 

Na závěr konference budou stejně jako v předchozích letech vyhodnoceny nejlepší přednášky mladých energetiků.

Termín konference

Konference se koná ve dnech 11. - 13. 3. 2019.

Na základě zkušeností řady firem z předchozích konferencí upozorňujeme všechny zájemce o konferenci, že účast vlastních pracovníků mohou vykazovat jako odborné školení zaměstnanců.

 

Všechny referáty přednesené na konferenci budou publikovány ve sborníku, který bude všem účastníkům předán během registrace.

 

Jednací jazyk

 

Konference je organizována s mezinárodní účastí, jednací řečí budou čeština a slovenština. 

 

Odborný garant a prezident konference

Ing. Miroslav ECLER, CSc. - AVO

Mobil: +420 608 402 991


Tajemník konference

Ing. Přemysl Kohout, MBA. - Moravská energetická, a.s.

Mobil: +420 603 296 412

 

Organizační výbor konference

Ing. M. Enžl  - UNIS Power, s.r.o.

Mobil: +420 602 766 391

Prof. Ing. J. Hyžík, Ph.D. – E.I.C. spol. s r.o.

Mobil:  +420 602 279 711

Ing. V. Kohout –Moravská Energetická, a. s.

            Mobil: +420 603 450 633

Ing. P. Křemínský – První brněnská strojírna, a.s.

            Mobil: +420 737 262 915

Prof. Ing. J. Purmenský, DrSc., - Centrum pokročilých inovačních technologií, VŠB - TU Ostrava

            Mobil: +420 722 959 605

Prof. Ing. S. Vejvoda, CSc., - VÍTKOVICE ÚAM, a.s.

            Mobil: +420 602 505 339

Prof. Ing. S.Veselý, CSc.

            Mobil : +420 602 536 550