Obecné informace

Zaměření a cíl konference

Konference se bude zabývat problematikou výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogenerace, problematikou jejich materiálů pro vysoké parametry a řešením spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů. Odborníci z výrobních i  dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé budou mít možnost představit široké odborné veřejnosti výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu kotlů, jejich diagnostiky a údržby. Část konference bude věnována i novým poznatkům v oblasti energetických zařízení, navazujících na kotelní agregáty, zejména parní turbíny, paroplynové zdroje a spalovací turbíny, případně i další moderní způsoby využívání primárních energií. Poté, co Česká republika zásadně změnila postoj k energetickému využívání odpadu, které nyní podporuje, očekáváme v sekci, určené pro zařízení spaloven odpadů a otázky životního prostředí zajímavé a aktuální informace. Zajímavá jistě bude i příležitost k setkání s řadou významných osobností, kolegů a známých.

 

Na závěr konference budou stejně jako v předchozích letech vyhodnoceny nejlepší přednášky mladých energetiků.

Termín konference

Konference se koná ve dnech 14. - 16. 3. 2016.

Na základě zkušeností řady firem z předchozích konferencí upozorňujeme všechny zájemce o konferenci, že účast vlastních pracovníků mohou vykazovat jako odborné školení zaměstnanců.

 

Všechny referáty přednesené na konferenci budou publikovány ve sborníku, který bude všem účastníkům předán během registrace na CD.

 

Jednací jazyk

 

Konference je organizována s mezinárodní účastí, jednací řečí budou čeština a slovenština. 

 

Odborný garant a prezident konference

Ing. Miroslav ECLER, CSc. - AVO

Mobil: +420 608 402 991


Tajemník konference

Ing. Přemysl Kohout, MBA. - Moravská energetická, a.s.

Mobil: +420 603 296 412

 

Organizační výbor konference

Ing. M. Enžl  - Bilfinger Babcock CZ, s.r.o.

Mobil: +420 602 766 391

Prof. Ing. J. Hyžík, Ph.D. – E.I.C. spol. s r.o.

Mobil:  +420 602 279 711

Ing. V. Kohout –Moravská Energetická, a. s.

            Mobil: +420 603 450 633

Ing. V. Kroča – První brněnská strojírna, a.s.

            Mobil: +420 737 262 912

Ing. P. Brzezina – Alstom s.r.o.

            Mobil: +420 602 536 550

Prof. Ing. J. Purmenský, DrSc.,

            Mobil: +420 722 959 605

Prof. Ing. S. Vejvoda, CSc., Vítkovice - ÚAM , s.r.o.

            Mobil: +420 602 505 339

Prof. Ing. S.Veselý, CSc. – EKOL, spol. s r.o.

            Mobil : +420 602 536 550