Klíčové termíny

Do 10. prosince 2016           

- rozeslání prvního oznámení


Od 2. ledna 2017           

- zahájení elektronické registrace účastníků a příjmu příspěvků


Do 23. ledna 2017           

- zaslání anotací přednášek účastníky konference


Do 6. února 2017          

- rozeslání oznámení o přijetí přednášky dle obdržených anotací

 

Do 10. února 2017           

- rozeslání Druhého oznámení s programem konference registrovaným účastníkům


Do 22. února 2017          

- zaslání textů přednášek