Klíčové termíny

Do 1. prosince 2018           

- rozeslání prvního oznámení


Od 1. ledna 2019           

- zahájení elektronické registrace účastníků a příjmu příspěvků


Do 28. ledna 2019           

- zaslání anotací přednášek účastníky konference


Do 6. února 2019          

- rozeslání oznámení o přijetí přednášky dle obdržených anotací

 

Do 18. února 2019           

- rozeslání Druhého oznámení s programem konference registrovaným účastníkům


Do 28. února 2019          

- zaslání textů přednášek