Klíčové termíny

Do 10. prosince 2015           

- rozeslání prvního oznámení


Od 5. ledna 2016           

- zahájení elektronické registrace účastníků a příjmu příspěvků


Do 24. ledna 2016           

- zaslání anotací přednášek účastníky konference


Do 6. února 2016          

- rozeslání oznámení o přijetí přednášky dle obdržených anotací

 

Do 15. února 2016           

- rozeslání Druhého oznámení s programem konference (pravděpodobně již bude konference naplněna a druhé oznámení bude zasláno pouze registrovaným účastníkům)


Do 28. února 2016          

- zaslání textů přednášek