Klíčové termíny

Do 10. prosince 2017           

- rozeslání prvního oznámení


Od 2. ledna 2018           

- zahájení elektronické registrace účastníků a příjmu příspěvků


Do 26. ledna 2018           

- zaslání anotací přednášek účastníky konference


Do 5. února 2018          

- rozeslání oznámení o přijetí přednášky dle obdržených anotací

 

Do 12. února 2018           

- rozeslání Druhého oznámení s programem konference registrovaným účastníkům


Do 23. února 2018          

- zaslání textů přednášek