Důležité informace

Níže jsou uvedeny odkazy pro stažení přednášek z první sekce.

Ing. Vladimír Kohout - Rychlé změny a nové cesty evropské energetiky

Ing. Jiří Gavor, CSc. - Co můžeme očekávat v české energetice v nejbližších letech

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSC., FEng - Příspěvek TA ČR k rozvoji energetiky formou podpory specializovaných programů

Ing. Evžen Tošenovským Dr.h.c a Ing. Petr Bartoš - Čistá energie pro všechny Evropany a Uhelná platforma pro uhelné regiony procházející transformací